Асоциацията

Представяме ви обществената неправителствена организация „Българска Асоциация за Обществен Контрол и Управление на Шума” (БАОКУШ - София).

Стратегическа Карта за Шум - частична визуализация на карта разробетена от СПЕКТРИ (БАОКУШ)! Учредителите на Асоциацията са водещите експерти в страната в областта на шума, като теория, методология и практика. Нашите експерти са с богат опит и познания при разработване на актуалните в ЕС проекти за стратегически карти на шума, мониторинг на шума в околната среда, проекти по обезшумяване, както и по проучване на най-добрите практики по съответствие и прилагане на различните норми и стандарти в областта на шума.

Нашите основни цели са провеждане на общественополезна дейност в областта на популяризиране на физиката и физиологията на понятието шум.

Водещо в нашата дейност е популяризирането на Европейските и Български нормативни и стандартизационни документи и практики относно шума, както и експертна работа и сътрудничество с основните институции, лица и организации имащи отношение към процесите по контрол и управление на шума.


Този сайт е в непрекъснат процес на доизграждане.
Посещавайте ни често за актуални новини.

Български English TOP Created by SPECTRI