Визия

Шумова карта Учредителите на Асоциацията са водещите експерти в страната в областта на шума като теория, методология и практика. Асоциацията се управлява от трима съпредседатели: Борис Михайлов от фирма „СПЕКТРИ”, Тонко Петков от „Институт по въздушен транспорт” и Румен Гуглев от „Строителен институт – НИСИ”.

Ние се обръщаме към всички вас с призив за съвместна общественополезна дейност в областта на популяризиране на физиката и физиологията на понятието шум, както и на Европейските и Български нормативни и стандартизационни документи и практики относно шума. Нашият призив е за взаимодействие в процесите по контрол и управление на шума, вкл. и различни вариантни планове за действие относно неговата редукция и пренасочване.

Ще ви посрещнем с позитивно отношение и готовност за експертна помощ при евентуални ваши планове за съвместни мероприятия, проекти, обсъждания.

Обръщаме се към вас и с покана да се присъедините като редовни или асоциирани членове на нашата организация (БАОКУШ - София).

Строителна акустика Извлечение от Учредителния устав на „Българска Асоциация за Обществен Контрол и Управление на Шума” (БАОКУШ - София) – Чл. 6 („Основна цел на Асоциацията”):

"Да съдейства чрез развитие на обществения интерес, информираност и непримиримост срещу решения, действия или бездействия, допускащи излъчването на наднормен шум в околната, промишлена, жилищна и работна среда за предприемане на ефективни мерки за управление, контрол и ограничаване на вредното влияние на шума с оглед защита на здравето и комфорта на човека".

Пълният текст на нашия устав можете да прочетете на тази страница ...Този сайт е в непрекъснат процес на доизграждане.
Посещавайте ни често за актуални новини.

Български English TOP Created by SPECTRI