Новини

:: Текущи новини от дейността на основните експерти на БАОКУШ


 • Стратегическа карта и мониторингова система за шум
  - на агломерация Пловдив
  :

  Приета официално от Пловдивски Общински Съвет през 2009г.

  Разработена изцяло от СПЕКТРИ (съучредител и активен член на БАОКУШ)
 • Връзка към официалната публикация


 • Стратегическа карта за шум на агломерация София:

  Приета официално от Столичен Общински Съвет през 2009г.

  Разработена от съвместен екип на ГИС - София и СПЕКТРИ (съучредител и активен член на БАОКУШ)
 • Връзка към картовата информация на сайта на ГИС - София

  :: Предстоящи и проведени мероприятия

  Архив - основни мероприятия 2007-2008:

 • Участие в конференция „АКУСТИКА 2008”
  гр. София, 05.12.-06.12.2008 г.
  Изтеглете файла - Вж. поканата на БАОКУШ - СПЕКТРИ


 • Участие в конференция „Дни на безразрушителния контрол `08, Дефектоскопия 2008”
  Созопол, 10.06.-13.06.2008 г.
  Изтеглете файла - Вж. поканата на БАОКУШ - СПЕКТРИ
  Изтеглете файла - Вж. презентация No. 1 инж. Борис Михайлов
  Изтеглете картинката - Вж. изглед от мероприятието
 • Съвместно организирана конференция с «Акустично общество – България» - «АКУСТИКА 2007», гр. София, 30.11. - 01.12.2007 г.

  Вж. първата покана на БАОКУШ / СПЕКТРИ • Съвместно организирана конференция с «Акустично общество – България» - «АКУСТИКА 2006», гр. София, Дек. 2006г.

  Изтеглете файла - Вж. презентация No. 1 на Борис Михайлов от БАОКУШ / СПЕКТРИ
  Изтеглете файла - Вж. презентация No. 2 на Борис Михайлов от БАОКУШ / СПЕКТРИ
  Изтеглете файла - Вж. презентацията на Милчо Георгиев от БАОКУШ / СПЕКТРИ
  Изтеглете файла - Вж. презентация No. 1 на Стоян Йотов от БАОКУШ
  Изтеглете файла - Вж. презентация No. 2 на Стоян Йотов от БАОКУШ
  Изтеглете файла - Вж. презентацията на Станчо Енев от БАОКУШ / МЗ
  Изтеглете файла - Вж. презентацията на Мария Костова от МОСВ
  Изтеглете файла - Вж. презентацията на Torben Munk от Bruel & Kjaer - Дания
  Изтеглете картинката - Вж. изглед /снимка No. 1/ от мероприятието
  Изтеглете картинката - Вж. изглед /снимка No. 2/ от мероприятието
  Изтеглете картинката - Вж. изглед /снимка No. 3/ от мероприятието
  Вж. допълнително пояснение към поканата на БАОКУШ / СПЕКТРИ

  Вж. първата покана на БАОКУШ / СПЕКТРИ
 • Този сайт е в непрекъснат процес на доизграждане.
  Посещавайте ни често за актуални новини.

  Български English TOP Created by SPECTRI